DYŻURY cdn 23/24

Od 8 maja 2023 r. wprowadza się dyżury na obwodzie 272 do ochrony zasiewów na uroczyskach:

 • 10-pole p. Cornelisa oraz kol. Kozakiewicza i kol. Winnika
 • 11-pole przy buku, pole naprzeciw cmentarza
 • 13-pole p. Kozaka, pole kol. Kozakiewicza, pole Sp. Wesoła
 • 15-pole Sp. Wesoła przy bruku, pole p. Pieroga

Ponadto na poniższych uroczyskach dyżury polegają na zawieszeniu sznurów na uprawach kukurydzy i buraków, zgodnie z lokalizacją:

 • Jedna osoba
  • 1-pole p.Madejczyka
  • 3-przy ambonie „jedna noga”
  • 4-kukurydza przy drodze od śmietniska do lasu
  • 5-przy przejście pod drogą do Gierczakowej
  • 17-przy ambonie kol. Cześka i na „małpim gaju”
 • Druga osoba
  • 6-sady przy zakręcie na Gogolice
  • 7-kukurydza p.Kozakiewicza
  • 9-pole p. Tomalaka przy ambonie od
  • 12-oczko na polu kol. Winnika
  • 14-pole p. Saskowskiego od trzcin oraz przy drodze na Góralice (łozy)              
 1. Dyżurujący ma pod opieką kilka uroczysk zgodnie z poniższą rozpiską, wpisuje się na uroczysko na którym chce pozostać najdłużej a na pozostałych zapala sznur od godziny 22.
 2. Sznury znajdują się na siedzibie.
 3. Dyżury rozpoczynamy o godz. 22.00 a kończymy o 4.00 lub później.
 4. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w dyżurze należy samemu zapewnić sobie zmiennika.
 5. W przypadku chęci polowania na tych uroczyskach innego myśliwego, ma on obowiązek powiadomić osobę pełniącą dyżur.

LISTA DYŻURÓW

Lp.

Od

Do

Nazwisko i imię

Opis

1

08.05.2023

09.05.2023

Białko Bartosz

Ur. 10 - pola p. Cornelisa oraz kol. Kozakiewicza i kol. Winnika

2

08.05.2023

09.05.2023

Bigus Marek

Ur. 13-pola p. Kozaka, kol. Kozakiewicza, Sp. Wesoła

3

08.05.2023

09.05.2023

Błaszkiewicz Kazimierz

Ur. 6, 7, 9, 12, 14,

4

08.05.2023

09.05.2023

Brzeziński

Ur. 1, 3, 4, 5, 17

5

08.05.2023

09.05.2023

Chyjek Stanisław

Ur. 11-pole przy buku, pole naprzeciw cmentarza

6

08.05.2023

09.05.2023

Spieczyński Damian

Ur. 15-pole Sp. Wesoła przy bruku, pole p. Pieroga

7

09.05.2023

10.05.2023

Dudzic Karol

Ur. 10 - pola p. Cornelisa oraz kol. Kozakiewicza i kol. Winnika

8

09.05.2023

10.05.2023

Dudzic Michał

Ur. 11-pole przy buku, pole naprzeciw cmentarza

9

09.05.2023

10.05.2023

Górna Alicja

Ur. 13-pola p. Kozaka, kol. Kozakiewicza, Sp. Wesoła

10

09.05.2023

10.05.2023

Górny Adam

Ur. 15-pole Sp. Wesoła przy bruku, pole p. Pieroga

11

09.05.2023

10.05.2023

Jarosz Ryszard

Ur. 1, 3, 4, 5, 17

12

09.05.2023

10.05.2023

Kamiński Konrad

Ur. 6, 7, 9, 12, 14,

13

10.05.2023

11.05.2023

Kapusta Roman

Ur. 10 - pola p. Cornelisa oraz kol. Kozakiewicza i kol. Winnika

14

10.05.2023

11.05.2023

Karwowska Aneta

Ur. 11-pole przy buku, pole naprzeciw cmentarza

15

10.05.2023

11.05.2023

Karwowski Rafał

Ur. 13-pola p. Kozaka, kol. Kozakiewicza, Sp. Wesoła

16

10.05.2023

11.05.2023

Kozakiewicz Daniel

Ur. 15-pole Sp. Wesoła przy bruku, pole p. Pieroga

17

10.05.2023

11.05.2023

Kozakiewicz Jarosław

Ur. 1, 3, 4, 5, 17

18

10.05.2023

11.05.2023

Krukowski Marcin

Ur. 6, 7, 9, 12, 14,

19

11.05.2023

12.05.2023

Krukowski Wiesław

Ur. 10 - pola p. Cornelisa oraz kol. Kozakiewicza i kol.  Winnika

20

11.05.2023

12.05.2023

Krywka Zbigniew

Ur. 11-pole przy buku, pole naprzeciw cmentarza

21

11.05.2023

12.05.2023

Kubik Józef

Ur. 13-pola p. Kozaka, kol. Kozakiewicza, Sp. Wesoła

22

11.05.2023

12.05.2023

Kubik Wojciech

Ur. 15-pole Sp. Wesoła przy bruku, pole p. Pieroga

23

11.05.2023

12.05.2023

Kucharski Piotr

Ur. 1, 3, 4, 5, 17

24

11.05.2023

12.05.2023

Leszczyński Andrzej

Ur. 6, 7, 9, 12, 14,

25

12.05.2023

13.05.2023

Brodzik Grzegorz

Ur. 11-pole przy buku, pole naprzeciw cmentarza

26

12.05.2023

13.05.2023

Małysa Zbigniew

Ur. 10 - pola p. Cornelisa oraz kol. Kozakiewicza i kol. Winnika

27

12.05.2023

13.05.2023

Pomykała Tomasz

Ur. 13-pola p. Kozaka, kol. Kozakiewicza, Sp. Wesoła

28

12.05.2023

13.05.2023

Rębisz Marek

Ur. 15-pole Sp. Wesoła przy bruku, pole p. Pieroga

29

12.05.2023

13.05.2023

Saskowski Piotr

Ur. 1, 3, 4, 5, 17

30

12.05.2023

13.05.2023

Skroński Ryszard

Ur. 6, 7, 9, 12, 14,

31

13.05.2023

14.05.2023

Brodzik Grzegorz

Ur. 6, 7, 9, 12, 14,

32

13.05.2023

14.05.2023

Rębisz Marek

Ur. 13-pola p. Kozaka, kol. Kozakiewicza, Sp. Wesoła

33

13.05.2023

14.05.2023

Sozański Jakub

Ur. 10 - pola p. Cornelisa oraz kol. Kozakiewicza i kol. Winnika

34

13.05.2023

14.05.2023

Sozański Zbigniew

Ur. 11-pole przy buku, pole naprzeciw cmentarza

35

13.05.2023

14.05.2023

Stanisławski Sławomir

Ur. 15-pole Sp. Wesoła przy bruku, pole p. Pieroga

36

13.05.2023

14.05.2023

Sumara Damian

Ur. 1, 3, 4, 5, 17

37

14.05.2023

15.05.2023

Białko Bartosz

Ur. 6, 7, 9, 12, 14,

38

14.05.2023

15.05.2023

Tarnowski Grzegorz

Ur. 10 - pola p. Cornelisa oraz kol. Kozakiewicza i kol. Winnika

39

14.05.2023

15.05.2023

Trautman Arkadiusz

Ur. 11-pole przy buku, pole naprzeciw cmentarza

40

14.05.2023

15.05.2023

Winnik Dawid

Ur. 13-pola p. Kozaka, kol. Kozakiewicza, Sp. Wesoła

41

14.05.2023

15.05.2023

Winnik Marcin

Ur. 15-pole Sp. Wesoła przy bruku, pole p. Pieroga

42

14.05.2023

15.05.2023

Wolanicki Jacek

Ur. 1, 3, 4, 5, 17

43

15.05.2023

16.05.2023

Bigus Marek

Ur. 10 - pola p. Cornelisa oraz kol. Kozakiewicza i kol. Winnika

44

15.05.2023

16.05.2023

Błaszkiewicz Kazimierz

Ur. 11-pole przy buku, pole naprzeciw cmentarza

45

15.05.2023

16.05.2023

Brodzik Grzegorz

Ur. 13-pola p. Kozaka, kol. Kozakiewicza, Sp. Wesoła

46

15.05.2023

16.05.2023

Brzeziński Lech

Ur. 15-pole Sp. Wesoła przy bruku, pole p. Pieroga

47

15.05.2023

16.05.2023

Chyjek Stanisław

Ur. 1, 3, 4, 5, 17

48

15.05.2023

16.05.2023

Dudzic Karol

Ur. 6, 7, 9, 12, 14,

49

16.05.2023

17.05.2023

Dudzic Michał

Ur. 10 - pola p. Cornelisa oraz kol. Kozakiewicza i kol. Winnika

50

16.05.2023

17.05.2023

Górna Alicja

Ur. 11-pole przy buku, pole naprzeciw cmentarza

51

16.05.2023

17.05.2023

Górny Adam

Ur. 13-pola p. Kozaka, kol. Kozakiewicza, Sp. Wesoła

52

16.05.2023

17.05.2023

Jarosz Ryszard

Ur. 15-pole Sp. Wesoła przy bruku, pole p. Pieroga

53

16.05.2023

17.05.2023

Kamiński Konrad

Ur. 1, 3, 4, 5, 17

54

16.05.2023

17.05.2023

Kapusta Roman

Ur. 6, 7, 9, 12, 14,

55

17.05.2023

18.05.2023

Karwowska Aneta

Ur. 10 - pola p. Cornelisa oraz kol. Kozakiewicza i kol. Winnika

56

17.05.2023

18.05.2023

Karwowski Rafał

Ur. 11-pole przy buku, pole naprzeciw cmentarza

57

17.05.2023

18.05.2023

Kozakiewicz Daniel

Ur. 13-pola p. Kozaka, kol. Kozakiewicza, Sp. Wesoła

58

17.05.2023

18.05.2023

Kozakiewicz Jarosław

Ur. 15-pole Sp. Wesoła przy bruku, pole p. Pieroga

59

17.05.2023

18.05.2023

Krukowski Marcin

Ur. 1, 3, 4, 5, 17

60

17.05.2023

18.05.2023

Krukowski Wiesław

Ur. 6, 7, 9, 12, 14,

61

18.05.2023

19.05.2023

Krywka Zbigniew

Ur. 10 - pola p. Cornelisa oraz kol. Kozakiewicza i kol. Winnika

62

18.05.2023

19.05.2023

Kubik Józef

Ur. 11-pole przy buku, pole naprzeciw cmentarza

63

18.05.2023

19.05.2023

Kubik Wojciech

Ur. 13-pola p. Kozaka, kol. Kozakiewicza, Sp. Wesoła

64

18.05.2023

19.05.2023

Kucharski Piotr

Ur. 15-pole Sp. Wesoła przy bruku, pole p. Pieroga

65

18.05.2023

19.05.2023

Leszczyński Andrzej

Ur. 1, 3, 4, 5, 17

66

18.05.2023

19.05.2023

Płotkowski Ryszard

Ur. 6, 7, 9, 12, 14,

67

19.05.2023

20.05.2023

Małysa Zbigniew

Ur. 10 - pola p. Cornelisa oraz kol. Kozakiewicza i kol. Winnika

68

19.05.2023

20.05.2023

Pomykała Tomasz

Ur. 11-pole przy buku, pole naprzeciw cmentarza

69

19.05.2023

20.05.2023

Rębisz Marek

Ur. 13-pola p. Kozaka, kol. Kozakiewicza, Sp. Wesoła

70

19.05.2023

20.05.2023

Saskowski Piotr

Ur. 15-pole Sp. Wesoła przy bruku, pole p. Pieroga

71

19.05.2023

20.05.2023

Skroński Ryszard

Ur. 1, 3, 4, 5, 17

72

19.05.2023

20.05.2023

Sozański Jakub

Ur. 6, 7, 9, 12, 14,

73

20.05.2023

21.05.2023

Sozański Zbigniew

Ur. 10 - pola p. Cornelisa oraz kol. Kozakiewicza i kol. Winnika

74

20.05.2023

21.05.2023

Spieczyński Damian

Ur. 11-pole przy buku, pole naprzeciw cmentarza

75

20.05.2023

21.05.2023

Stanisławski Sławomir

Ur. 13-pola p. Kozaka, kol. Kozakiewicza, Sp. Wesoła

76

20.05.2023

21.05.2023

Sumara Damian

Ur. 15-pole Sp. Wesoła przy bruku, pole p. Pieroga

77

20.05.2023

21.05.2023

Śmietanko Marek

Ur. 1, 3, 4, 5, 17

78

20.05.2023

21.05.2023

Tarnowski Grzegorz

Ur. 6, 7, 9, 12, 14,

79

21.05.2023

22.05.2023

Białko Bartosz

Ur. 1, 3, 4, 5, 17

80

21.05.2023

22.05.2023

Bigus Marek

Ur. 6, 7, 9, 12, 14,

81

21.05.2023

22.05.2023

Trautman Arkadiusz

Ur. 10 - pola p. Cornelisa oraz kol. Kozakiewicza i kol. Winnika

82

21.05.2023

22.05.2023

Winnik Dawid

Ur. 11-pole przy buku, pole naprzeciw cmentarza

83

21.05.2023

22.05.2023

Winnik Marcin

Ur. 13-pola p. Kozaka, kol. Kozakiewicza, Sp. Wesoła

84

21.05.2023

22.05.2023

Wolanicki Jacek

Ur. 15-pole Sp. Wesoła przy bruku, pole p. Pieroga

Kalendarz wydarzeń

No event in the calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fazy księżyca

Zapisz się na polowanie