Jak zostać myśliwym

 

Jak zostać myśliwym?

W jaki sposób można zostać myśliwym? Niestety nie ma możliwości by bez zdania odpowiednich egzaminów i przejściu różnych szkoleń zostać myśliwym. Nie wolno również na własna rękę polować na dziką zwierzynę. Jeżeli robimy to nielegalnie mamy do czynienia z tak zwanym kłusownictwem. Wszystkie przepisy i szczegółowe wymagania odnośnie myślistwa określa ustawa o Prawie łowieckim i statut Państwowego Związku Łowieckiego. Głównymi wytycznymi, które pozwalają na polowanie są: członkostwo w Polskim Związku Łowieckim oraz uzyskanie pozwolenia na broń myśliwską. W jaki sposób można zostać zatem członkiem PZŁ? Niekoniecznie należeć trzeba do koła łowieckiego, można być również osoba niezrzeszoną.

Wymagania jakie koniecznie trzeba spełnić to:

- pełnoletniość

- korzystanie z pełni praw publicznych

- niekaralność za przestępstwa

- posiadać uprawnienia do polowania

- zapłacone wpisowe

Po spełnieniu tych wymogów czeka nas jeszcze odbycie stażu kandydackiego a następnie zdanie egzaminów. Dopiero wówczas możemy uzyskać prawa myśliwskie.